Vyráběné systémové betonové bloky umožňují :

pokládání zdí, skladovacích a výrobních hal, opěrných zdí, boxů a ohrad pro kompostéry, skladů sypkých materiálů, protihlukových a povodňových stěn, vodní stavby – jezy, záchytné nádrže,stavbu bytelných ohrad a hrazení, pro ochranu choulostivých prvků jiných konstrukcí, jakož i realizaci mnoha jiných stavebních projektů.

Proces výstavby je velmi rychlý a umožňuje významné urychlení stavebních prací.

Betonové lego je vhodné k realizaci nejrůznějších stavebních projektů.

Na základě Vašeho nákresu stavby zhotovíme :

 • kompletní zhotovení kladecího plánu
 • provádědcí studii
 • návrh typu a počtu bloků
 • zpracování cenové kalkulace
 • profesionální provedení stavby dle Vašeho přání

 

Druhy staveb:

 • Skladovací haly
 • Výrobní haly
 • Protihlukové stěny
 • Protipovodňové stěny
 • Boxy na odpady nebo sypké materiály
 • Zemědělské stavby – žlaby, skladovací kóje, stáje
 • Hrazení nebo bytelné ohrady
 • Opěrné zdi
 • Ohrady pro kompostéry
 • Ochranu choulostivých prvků jiných konstrukcí
 • A mnohé další

Referenční obrázky jednotlivých staveb naleznete zde.